Инвазивна карцинома на млечната жлеза

Карцинома на млечната жлеза

Какво е аденокарцинома

Карцинома

Карцинома на шийката на матката

Ацинарная аденокарцинома на простатната жлеза, точки по Глисону

Базальноклеточная карцинома

Аденокарцинома на простатната жлеза

Аденокарцинома низкодифференцированная

Аденокарцинома умерено дифференцированная

Аденокарцинома на ректума

Высокодифференцированная аденокарцинома

Аденокарцинома на дебелото черво

Плоскоклеточная карцинома

Папиллярная карцинома на щитовидната жлеза

Аденокарцинома на белия дроб

Назофарингеальная карцинома

Карцинома на простатната жлеза